Flash Scrapbook.
www.petrusky-lehongphong.org

Thank You very much everybody who has photo
used in this Flash Scrapbook....c những gc trời tưng bừng hoa l
thắm phượng hồng v đẹp qu ngy xanh
dẫu trải di cả mấy vạn ma xun
vẫn tươi mi tuổi học tr ngy dại