Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại   |  Lưu bút  |  Giúp đỡ  |  Liên kết  | -->Bài viết mới<--
Sơ lược thành tích trong những năm gần đây:


Năm học 1997-1998 :

 • 42 học sinh đạt giải nhất,nh́ ba học sinh giỏi toàn quốc các môn trên tổng số 55 giải của Thành phố.
 • Giải nhất toàn đoàn trong kỳ thi olympic học sinh giỏi của 23 tỉnh thành phía Nam từ Huế đến CàMau với 6 huy chương vàng,1 bạc và 2 đồng.
 • 100% học sinh đậu Tú Tài
 • 160 học sinh giỏi được tuyển thẳng vào Đại học
 • 90% học sinh đậu các trường Đại học trong đó có nhiều thủ khoa
 • 1 học sinh dự thi tiếng Pháp ''Dictée des amériques'' tại Canada đạt giải nhất


Năm học 1998-1999 :

 • 45 học sinh đạt giải học sinh giỏi toàn quốc trên tổng số 75 giải của TP.
 • Em Nguyễn Cao Nhă đoạt giải ba môn Hóa Quốc Tế
 • Giải nh́ toàn đoàn trong kỳ thi Olympic 30 tháng 4 với 4 huy chương vàng,4 huy chương bạc,3 huy chương đồng,27 giải nhất ,15 giải nh́,11 giải ba
 • 100% học sinh đậu tú tài
 • 100% học sinh đậu vào Đại Học và Cao Đẳng trong đó 33 học sinh đậu thủ khoa và á khoa các trường đại học


Năm học 1999-2000 :

 • 43 học sinh đạt giải học sinh giỏi toàn quốc trên tổng số 60 giải của TP.
 • 1 học sinh đạt giải nh́ môn Hóa Quôc tế.
 • Giải nhất toàn đoàn kỳ thi Olympic 30 tháng 4 với 28 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 4 huy chương đồng
 • 99,84% học sinh đậu tú tài
 • 83,9% học sinh đậu Đại học trong đó có 45 học sinh đậu thủ khoa và á khoa


Năm học 2000-2001:

 • 34 học sinh đạt giải học sinh giỏi toàn quốc trên tổng số 67 của TP.
 • 1 học sinh đạt giải nh́ quốc tế môn Hóa và một học sinh đạt giải nh́ quốc tế môn sinh vật
 • Giải nhất toàn đoàn kỳ thi Olympic 30 tháng 4 với 29 huy chương vàng,12 huy chương bạc và 9 huy chương đồng
 • 99,84% học sinh đậu tú tài
 • 90,42% học sinh đậu Đại Học trong đó 33 học sinh là thủ khoa và á khoa các trường Đại Học

©2002 Petrus Kư - Lê Hồng Phong website. All rights reserved     Help | Contact Us