Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại   |  Lưu bút  |  Giúp đỡ  |  Liên kết  | -->Bài viết mới<--
Cơ cấu tổ chức:

 Ban Giám Hiệu:
         Hiệu trưởng ,phụ trách chung,tổ chức,thi đua.
         Hiệu phó phụ trách chuyên môn (giám học cũ)
         Hiệu phó phụ trách cơ sở vật chất,giám thị và trật tự học sinh (tổng giám thị cũ)

         Văn pḥng:

1. Hành chánh,văn thư,thủ quỹ,kế toán
2. Học vụ phụ trách hồ sơ học sinh
3. Thiết bị gồm các pḥng thí nghiệm Lư,Hóa,Sinh,nghe nh́n,lab
4. Thư viện tổng hợp sách giáo khoa và tham khảo tiếng Việt, trung tâm thông tin và tư liệu Pháp ngữ, Anh ngữ
5. Pḥng vi tính
6. Pḥng y tế và nha khoa


Giáo viên:
         Các giáo viên được chia thành các tổ bộ môn Văn, Sử, Địa, Giáo dục Công Dân, Ngoại ngữ, Toán, Lư, Hóa, Sinh, Kỷ thuật, Tin học, TDTT đứng đầu quản lư chuyên môn của mỗi tổ là tổ trưởng.


Giám thị: Mỗi giám thị phụ trách trật tự kỷ luật của học sinh 6 lớp học trong môt dăy.


Cơ sợ vật chất: Sau 1975 cơ vật chất của trường Petrus Kư cũ vẫn giữ như nguyên kiến trúc cổ gồm khu văn pḥng, khu lớp học h́nh chữ U, hành lang danh dự, sau khu lớp học là khu sinh hoạt gồm Hội trường, các pḥng thí nghiệm, thư viện và căn tin.

         Từ năm 1996 trường đổi là Trung Tâm chất lượng cao của các tỉnh phía Nam nên Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cấp kinh phí tôn tạo kiến trúc cũ và xây dựng mới dăy 3 từng lầu trong khu sinh hoạt để làm pḥng thí nghiệm,thư viện,nghe nh́n và pḥng thí nghiệm Hóa được trang bị máy vi tính. Trước mặt tiền bên trái cổng trường (khu sau của nhà Hiệu Trưởng trước 1975) xây trung tâm ngoại ngữ tin học cho trường.

©2002 Petrus Kư - Lê Hồng Phong website. All rights reserved     Help | Contact Us