Diễn đn Petrus K - L hồng Phong

Diễn đn Petrus K - L hồng Phong (http://lehongphong.net/forums/index.php)
-   Tin tức L Hồng Phong (http://lehongphong.net/forums/forumdisplay.php?f=41)
-   -   Đm nhạc Unplugged " Ngồi Lại Bn Nhau" (http://lehongphong.net/forums/showthread.php?t=15781)

songanh 19-01-2009 01:14 AM

Đm nhạc Unplugged " Ngồi Lại Bn Nhau"
 
Thời gian : 19h00 Thứ 5 , ngy 22/1/2009 ( tức 27 Tết )
Địa điểm : Hội trường trường LHP
Vo cửa tự do


Đang sử dụng giờ GMT -6. By giờ l 05:55 AM giờ.

Sử dụng vBulletin® phin bản 3.6.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
© 2003 Lehongphong.NET