Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại   |  Lưu bút  |  Giúp đỡ  |  Liên kết  | -->Bài viết mới<--
Petrusk Ky - Le Hong Phong


[Bấm vào h́nh sân trường để xem Scrapbook của website - 512K]

 It is with great regret that we received this email today.
Please accept our condolences .

To Whom it May Concern:

I hope I can talk to admin of the Petrus Ky website. I was not a student at Le Hong Phong. The reason I registered because my cousin was a student there class of 1980, or 1981. His name is Vo Hong Minh. I hope to contact some of the member is southern California to let them know that anh Vo Hong Minh just passed away on Tuesday 7/22/08. If you can find any of them, it'll be a great help to the family at this sad time.

Thank you very much for your time and help.

Lan Vu
lanqvu#amp;yahoo.com

Petrus Kư - Lê hồng Phong Online Reunion Group
Nơi các bạn có thể t́m lại bạn cũ từ ngôi trường này.

Được xây dựng ban đầu bởi một nhóm các cựu học sinh, chúng tôi luôn mong muốn tạo một nơi để các cựu học sinh thể gặp lại nhau, cũng như các học sinh có thể giao lưu với các lớp đàn anh.

T́nh thân,

PK-LHP Webteam 2008


 

 

.: Thông báo :.

.:Hướng dẫn :.

Lê Hông Phong niên khóa
1979 - 1982 -
Kêu gọi họp mặt
By Nguyễn Thanh Hải

19/03/2002           Chức năng mới:
        Mời thêm bạn
 

  Bấm Diễn đàn để tham gia trao đổi.
Bấm H́nh ảnh để xem các h́nh ảnh của thành viên
Bấm Lưu bút để ghi vài cảm tưởng.

Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Diễn đàn  |  H́nh ảnh  |  Hội thoại  |  Lưu bút  |  Liên kết 

©2004Petrus Kư - Lê Hồng Phong website. All rights reserved     Help | Contact Us